Успех на седмокласника Николай Пенчев на Рецитаторския конкурс в Русе

На  01.11.2014г. в Историческия музей на  гр. Русе, по инициатива на Агенция „ПРО АРТ”, за  четвърти  пореден път  се проведе финалният кръг на Рецитаторски конкурс  по произведения на български възрожденски поети. В конкурса взеха участие  ученици от  13 до 18 години от Русе, Разград, Силистра. Преди  конкурса,  след предварителен кръг , първоначалният брой на участниците от 70 бе редуциран до 20. За втори път председател на конкурса бе известният артист и директор на Театър „София” -Ириней Константинов,  а другите двама членове на журито бяха директорите на Драматичен театър, гр. Русе и на Кукления театър в гр. Силистра.

 След проведения на 25.10.2014г. в гр.Разград  предварителен конкурс  за участие в гр. Русе между 8 –те, определени от журито, бе  и Николай  Пламенов  Пенчев, ученик от 7. клас на ОУ”В. Левски”, гр. Разград. Той успя да се наложи и да стане един от 20 финалисти в Русе. Николай, най- малкият от всички участвали в Рецитаторския  конкурс, изпълни стихотворението „На прощаване”, от Христо Ботев. На Николай,  по предложение на журито , бе връчена почетна грамота за участие в конкурса с пожелание да продължи да развива таланта си на рецитатор.