Информация за родители

Уважаеми родители,

В условията на разрастване на епидемията от Covid 19 училищното ръководство на ОУ “Васил Левски“ - Разград регулярно ще информира родителите има ли разпространена зараза в училищната среда.

Всяка седмица ще получавате сведения за броя на отсъстващите ученици и учители, както и колко от тях са контактни с болни или заразени.

Информацията ще намерите на сайта на училището. Ще ви съобщаваме своевременно и ако се вземат извънредни мерки за сигурност на децата и учителите, като преминаване на отделни класове към онлайн обучение от разстояние или карантиниране на ученици, учители или служители от училището.

Връзката с родителите и тяхната своевременна информираност е част от Мерките за опазване здравето на децата и учениците и на работещите в образователните институции, прието от МОН.

Актуална информация към 23.10.2020 година:

Брой отсъстващи ученици за периода 19-23.10.2020 година: 71

от тях с Covid-19: 0

от тях поставени под домашна карантина: 3 ученици

Брой отсъстващи учители и друг персонал за периода 19-23.10.2020 година: 7

от тях с Covid-19: 0

от тях поставени под домашна карантина: 1