Седмично разписание за начален етап - 2 срок за учебната 2023/2024 г.

   

I A

I Б

I В

I Г

II A

II Б

II В

II Г

III A

III Б

III В

III Г

IV A

IV Б

IV В

IV Г

понеделник

1.

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

ЧО

БЕЛ

ЧО

КМ

БЕЛ

ТП

БЕЛ

БЕЛ

2.

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

АЕ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

КМ

АЕ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

ЧО

БЕЛ

БЕЛ

3.

МАТ

МАТ

МАТ

ФВС

БЕЛ

МАТ

АЕ

МАТ

БЕЛ

МАТ

АЕ

БЕЛ

МАТ

БЕЛ

МАТ

МАТ

4.

ФВС

ИИ

МУЗ

МАТ

МАТ

ФВС

ФВС

ФВС

БЕЛ

ФВС

ИУЧ

 МАТ

ТП

ИИ

БЕЛ

ЧО

ФВС

5.

ЧК

ЧК

ФВС

ИИ

МУЗ

МУЗ

 

ЧК

ИИ

БЕЛ

ФВС

АЕ

ИИ

МАТ

ТП

АЕ

6.

         

ЧК

   

ИИ

   

ЧО

ЧК

   

АЕ

7.

                               
   

I A

I Б

I В

I Г

II A

II Б

II В

II Г

III A

III Б

III В

III Г

IV A

IV Б

IV В

IV Г

вторник

1.

БЕЛ

МАТ

БЕЛ

БЕЛ

МАТ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

АЕ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

АЕ

МУЗ

БЕЛ

2.

БЕЛ

МУЗ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

ИУЧ- БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

КМ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

3.

МАТ

ФВС

МАТ

МУЗ

БЕЛ

АЕ

МАТ

МАТ

ФВС

МАТ

КМ

МАТ

МАТ

БЕЛ

МАТ

МАТ

4.

ФВС

БЕЛ

МУЗ

МАТ

ИИ

Родино-

знание

ИИ

АЕ

АЕ

ЧО

МАТ

ИИ

ЧО

ИИ

АЕ

ЧП

5.

ТП

БЕЛ

 

ЧК

ИИ

ФВС

ИИ

МУЗ

АЕ

ФВС

МУЗ

ИИ

ФВС

ИИ

ЧП

МУЗ

6.

           

ЧК

   

ИУЧ  БЕЛ

         

ЧК

8.

                               
   

I A

I Б

I В

I Г

II A

II Б

II В

II Г

III A

III Б

III В

III Г

IV A

IV Б

IV В

IV Г

Сряда

1.

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

ЧП

БЕЛ

ЧО

БЕЛ

ЧП

АЕ

КМ

БЕЛ

2.

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

МАТ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ


КМ

МАТ

МАТ

3.

МАТ

МУЗ

МАТ

МУЗ

МУЗ

МАТ

МАТ

Родинознание

БЕЛ

МАТ

БЕЛ

МАТ

МУЗ

БЕЛ

ФВС

ЧП

4.

ИИ

ФВС

ТП

МАТ

АЕ

ТП

АЕ

МУЗ

МАТ

ФВС

МАТ

ФВС

МАТ

ЧП

БЕЛ

ФВС

5.

 

МАТ

ФВС

   

АЕ

МУЗ

 

ФВС

ЧП

ИИ

АЕ

ИУЧ

БЕЛ

МАТ

БЕЛ

АЕ

6.

               

ЧК

 

ИИ

 

АЕ

ФВС

АЕ

 

7.

                               
   

I A

I Б

I В

I Г

II A

II Б

II В

II Г

III A

III Б

III В

III Г

IV A

IV Б

IV В

IV Г

четвъртък

1.

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

МУЗ

БЕЛ

БЕЛ

ЧО

ЧО

ЧП

ЧП

МАТ

ЧП

ФВС

БЕЛ

2.

МАТ

МАТ

МАТ

Родино-

знание

БЕЛ

БЕЛ

МАТ

МАТ

БЕЛ

МУЗ

БЕЛ

МАТ

БЕЛ

МАТ

БЕЛ

БЕЛ

3.

МУЗ

Родино-

знание

Родино-

знание

ТП

ИУЧ МАТ

БЕЛ

Родино-

знание

АЕ

МАТ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

МАТ

4.

Родино-

знание

ТП

ИИ

МАТ

ФВС

МАТ

ФВС

ТП

АЕ

БЕЛ

АЕ

МУЗ

ФВС

БЕЛ

МАТ

ТП

5.

ИИ

 

Час на класа

 

ЧК

   

ФВС

ФВС

ТП

МАТ

ФВС

ЧП

ФВС

ЧП

ИУЧ БЕЛ

6.

               

ТП

ЧК

ФВС

ЧК

 

ЧК

ЧК

 
 

7.

                               
   

I A

I Б

I В

I Г

II A

II Б

II В

II Г

III A

III Б

III В

III Г

IV A

IV Б

IV В

IV Г

петък

1.

ИУЧ БЕЛ

ИУЧ БЕЛ

ИУЧ

БЕЛ

ИУЧ БЕЛ

Родинознание

ИУЧ - МАТ.

ИУЧ

МАТ

ИУЧ-МАТ

ИУЧ

 БЕЛ

БЕЛ

ИУЧ

 БЕЛ

ЧО

КМ

ИУЧ БЕЛ

АЕ

ИУЧ МАТ

2.

ИУЧ БЕЛ

ИУЧ

БЕЛ

ИУЧ

БЕЛ

ИУЧ БЕЛ

ИУЧ БЕЛ

ИУЧ- МАТ.

ИУЧ

МАТ

ИУЧ

МАТ

ИУЧ

 БЕЛ

ИУЧ БЕЛ

ИУЧ

БЕЛ

ИУЧ МАТ

ИУЧ

МАТ

ИУЧ

БЕЛ

ИУЧ

БЕЛ

ИУЧ МАТ

3.

ИУЧ МАТ

ИУЧ МАТ

ИУЧ

МАТ

ФВС

ИУЧ

ИТ

ИИ

ИУЧ

БЕЛ

ИУЧ

БЕЛ

МУЗ

ИУЧ МАТ

АЕ

ИУЧ МАТ

ИУЧ

МАТ

ИУЧ МАТ

ИУЧ

МАТ

КМ

4..

МУЗ

ИИ

ИИ

ИУЧ

МАТ

ТП

ИИ

ТП

ИИ

МАТ

АЕ

ТП

ФВС

ТП

МАТ

ИУЧ

МАТ

ЧО

5.

     

ИИ

ФВС

 

МУЗ

ИИ

ИУЧ МАТ

ИИ

ФВС

АЕ

АЕ

МУЗ

ИИ

ИИ

6.

                 

ИИ

ЧК

ИУЧ

БЕЛ

АЕ

АЕ

ИИ

ИИ

7.

                               

116111

america for bulgaria logo 2017

ucha se

etwinning

baner access

BG History logo

designthinking

 

Top