ВАСИЛ  ЛЕВСКИ

Нейде там във Стара планина
роди се български юнак.
Златорус и синеок,
да прослави българския род.

И с оръжие в ръка напред върви
народа свой да освободи.
На тиранията османска край да сложи
той живота си заложи.

 

                                                                                                       Ани Уручова, 5б клас